logopdz

Uporabniški meni

KOČA NA VOGARJU

-----------------------------------

vogarOSNP

------------------------------------

druzinam prijazna koca

----------------------------------

pzs logo oppk rgb m600

----------------------------------

Vse informacije o delovanju doma in rezervacije spanja na številki: 

Vogar (Strgar Igor): +386/51-613-367 ali email: pdzeleznicarlj@gmail.com.

---------------------------------

Vreme

POSTANI ČLAN

---------------------------------

PZS Postani clan planinske organizacije 186x130 dinamicni

--------------------------------ocistimo gore-------------------------------

Razpis za volitve 2021

Glava PDŽ novi naslov

 

RAZPIS ZA VOLITVE PREDSEDNIKA IN VODSTVENE ORGANE

PLANINSKEGA DRUŠTVA ŽELEZNIČAR LJUBLJANA

 

V skladu s Pravili Planinskega društva Železničar Ljubljana (38. člen) statuta, upravni odbor Planinskega društva

Železničar Ljubljana objavlja razpis za volitve v vodstvene organe društva.

Upravni odbor poziva člane, da vložijo predloge za vodstvene organe društva, in sicer:

- predsednika (zastopa in predstavlja društvo ter odgovarja za zakonitost poslovanja, skrbi za izvrševanje

sklepov občnega zbora in upravnega odbora,izvaja vsebinski in finančni program PD …)

- člane upravnega odbora (UO PD Železničar sestavljajo predsednik, tajnik, podpredsednik(a), blagajnik in

do največ 16 članov, izvoljenih na občnemu zboru).

- člane nadzornega odbora (spremlja in nadzoruje delo vseh organov društva, zlasti pa celotno

gospodarsko, finančno in materialno poslovanje društva)

- člane častnega razsodišča (obravnava morebitne grobe kršitve pravil društva in Častnega kodeksa

slovenskih planincev)

 

KANDIDACIJSKI POSTOPEK:

Kandidira lahko vsak član društva, ki v skladu z določili tega razpisa vloži popolno kandidaturo, je

polnoleten in ima plačano članarino za tekoče leto.

Ob vložitvi predlogov mora predlagani kandidat podpisati soglasje o kandidaturi v posamezen organ

društva. Kandidat za člana upravnega odbora se mora ob sprejemu kandidature tudi opredeliti za področje

dela, ki bi ga kot član upravnega odbora želel pokrivati. Kandidat za predsednika ob vložitvi kandidature

predloži predlog programskih smernic oz. predlog programa dela.

Načelniki posameznih odsekov društva (vodniško – izletniški odsek, mladinski odsek, alpinistični odsek,

markacijski odsek, odsek za varstvo gorske narave, predsednik gospodarske komisije) so člani upravnega

odbora po položaju. Poleg članov Upravnega odbora po položaju se v upravni odbor lahko predlaga še člane

UO, ki opravljajo različna dela na prostovoljni bazi (npr. priprava vsebin za spletno stran, pridobivanje

finančnih sredstev (sponzorji, donatorji, razpisi)…

 

Kandidacijski postopek (zbiranje predlogov) traja od objave razpisa do 15.3.2021 . Po tem datumu ni več

mogoče podati kandidatur, razen v primeru nezadostnega števila kandidatur za posamezno mesto.

Kandidature se predložijo na kandidatnih obrazcih, ki so objavljeni na spletni strani društva oz. dosegljivi

na sedežu društva.

Kandidaturo se lahko poda na sedežu društva v času uradnih ur (torek od 16 h do 18h) ali po pošti na

naslov društva ali po e-pošti (Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.).

Razpis volitev in obrazci se objavijo na društveni spletni strani.

Kandidacijsko-volilna komisija, imenovana na Upravnem odboru, bo zavrgla tiste kandidature, ki bodo

nepopolne ali bodo prispele izven roka, določenega za oddajo kandidatur ali, ki bodo prispele na drug način,

kot je določeno v tem razpisu.

 

Obrazec za kandidaturo

 

Upravni odbor PDŽ Ljubljanažig

 


 

© Planinsko društvo Železničar 2018